Obral!

PROMO Buku Ensiklopedi yang Dicintai dan Dibenci Allah (HC)

Rp125,000 Rp112,500

Kategori:

Deskripsi

Cinta Allah Ta’ala adalah cita-cita tertinggi mukmin sejati. Untuk meraihnya, ia akan berusaha keras dan mencurahkan segala kemampuannya. Setiap peluang yang dapat mendatangkan cinta Allah Ta’ala harus diraihnya semaksimal mungkin. Tidak ada yang lebih utama bagi seorang mukmin melebihi mendapatkan anugerah cinta Allah Ta’ala. Sebab, cinta Allah adalah kunci segala kebaikan dan jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat.

Untuk meraih kedudukan yang mulia ini dan mendapatkan cinta Allah l, seorang mukmin diwajibkan mengenal apa saja yang dicintai Allah untuk segera melakukannya. Juga, ia wajib mengenal apa saja yang dibenci Allah agar mampu menghindarinya dan tidak terjerumus ke dalamnya. Hadirnya buku ini sebagai usaha untuk mewujudkannya.

Buku ini merangkum sejumlah hal yang dicintai dan dibenci Allah Ta’ala, meliputi amalan-amalan yang dicintai dan dibenci Allah, orang-orang yang dicintai dan dibenci Allah, perkara-perkara yang dicintai dan dibenci Allah, dan negeri-negeri yang dicintai dan dibenci Allah Ta’ala. Dengan pemaparan yang runut dan merujuk pada kitab-kitab induk yang mu’tabar menjadikan buku ini sangat istimewa dan layak dijadikan rujukan setiap muslim agar menjadi pribadi yang dicintai Allah Ta’ala. Selamat membaca!

X