Obral!

Buku Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Rp120,000

Penerbit : Pustaka Imam Asy Syafii
Penulis : Yazid bin Abdul Qadir Jawas
ISBN 978-979-3536-64-0
Dimensi Buku : 17 x 24 cm
Kemasan Buku :  Hard Cover
Berat Buku : 1300 gr
Jumlah Halaman : 672 Halaman
Jenis Kertas : HVS
Cetakan Buku : Cetakan 17
Kategori:

Deskripsi

Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah buku yang didalamnya menjelaskan tentang aqidah dan manhaj yang benar dari kitab para ulama terdahulu dengan dalil yang shahih dari al Quran dan as Sunnah, penjelasan para Sahabat, Tabiin dan Tabiut Tabiin, serta para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Penulis berusaha mengambil rujukan yang benar dan ilmiyah dari kitab rujukan yang telah diakui keotentikanya dalam masalah aqidah oleh para ulama Ahlus Sunnah dari zaman dahulu hingga sekarang. Tujuan penulis ini adalah agar aqidah dan manhaj ini difahami oleh Umat Islam dengan benar, diyakini seyakin yakinnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari hari.

Aqidah yang benar adalah perkara yang amat penting dan kewajiban yang paling besar yang harus diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah. Karena sesungguhnya sempurna dan tidaknya suatu amal, diterima atau tidaknya, bergantung kepada aqidah yang benar. Kebahagiaan dunia dan akhirat hanya diperoleh oleh orang yang berpegang pada aqidah yang benar dan menjauhkan diri dari hal yang dapat menafikan dan mengurangi kesempurnaan aqidah tersebut.

Aqidah yang benar adalah aqidah al Firqatun Naajiyah (golongan yang selamat), aqidah ath Thaaifatul Manshuurah (golongan yang dimenangkan Allah), aqidah Salaf, aqidah Ahlul Hadist, Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Hanya kepada Allah kami memohon semoga risalah ini bermanfaat dan menjadikan upaya ini sebagai amal shalih semata mata mengharap ridha Nya.