Obral!

Buku Anak – Sejarah 25 Nabi dan Rasul

Rp350,000

Penulis: Nizar Sa’ad Jabal, Lc. Mpd Dan Aiman Umar Abdul Aziz
Penerbit: Perisai Qur’an

Ukuran: 20 cm x 24 cm
Tebal: – Halaman, Hard Cover
Berat 1 Set: 2,6 Kg, Halaman Full Colour

Kategori:

Deskripsi

Memetik pelajaran tauhid dan akhlaq mulia dari sejarah para Nabi dan Rasul.

Shahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ :

Hadits ini diriwayatakan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Misykah (3/1599 no. 5732) dan Ash-Shahiihah no. 2668.